Informacja po Polsku 

Co zrobić, gdy umiera ktoś bliski?

Śmierć w rodzinie czy bliskiej osoby to doświadczenie bardzo bolesne, niekiedy traumatyczne. Dlatego tak ważne jest by w jej obliczu można było liczyć na wsparcie i pomoc kogoś doświadczonego. Marek Filipkowski z zakład pogrzebowego „Tony Clarke Funeral Directors” w Sunderland. Jesteśmy to do Państwa dyspozycji by doradzić i przeprowadzić przez wszelkie procedury związane z organizacją pogrzebu, a następnie pochówku lub kremacji. W tym miejscu chcielibyśmy przekazać kilka istotnych informacji, dotyczących pierwszych kroków, które muszą zostać podjęte natychmiast po śmierci.

Co zrobić, jeżeli zgon nastąpił w szpitalu?

Personel oddziału, na którym przebywał zmarły zobowiązany jest do przedstawienia wydanego przez lekarza zaświadczenia o przyczynie zgonu. Pamiętaj by zabrać ten dokument wraz z rzeczami osobistymi zmarłego ze szpitala. Jeżeli pogrzeb ma zakończyć się kremacją prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym personelu szpitala, tak aby zostało wydane stosowne świadectwo lekarskie (Medical Certificates for Cremation). Następnie skontaktuj się z naszym zakład pogrzebowym „Tony Clarke Funeral Directors” (telefon: 0191 5656055 albo 07453293583), aby dokonać wstępnych ustaleń dotyczących przygotowania zmarłego do pogrzebu, jak i samej uroczystości.

Co zrobić, jeżeli zgon nastąpił w domu zmarłego, w domu opieki lub w hospicjum?

Skontaktuj się z lekarzem zmarłego, który wyda zaświadczenie o przyczynie śmierci. W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o odebranie zaświadczenia z oddziału, na którym lekarz ten pracuje. W przypadku, gdy zgon nastąpił w domu opieki lub w hospicjum, jego pracownicy są zobowiązani do ścisłej współpracy z lekarzem. Jeśli pogrzeb ma się zakończyć kremacją prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym personelu domu opieki lub hospicjum, tak aby zostało wydane stosowne świadectwo lekarskie (Medical Certificates for Cremation). Nastepnie skontaktuj się z naszym zakład pogrzebowym „Tony Clarke Funeral Directors” (telefon: 0191 5656055 albo 07453293583), aby zaaranżować przeniesienie zmarłego do domu pogrzebowego oraz dokonać wstępnych ustaleń dotyczących przygotowania zmarłego do pogrzebu, jak i samej uroczystości.

Co zrobić, jeżeli zgon nastąpił nagle i niespodziewanie, lub w podejrzanych okolicznościach?

W przypadku niespodziewanego zgonu w sprawę zostanie włączony Królewski koroner (Her Majesty's Coroner), który automatycznie i niezwłocznie rozpocznie dochodzenie. Jeśli zmarły nie był pod regularna opieką lekarza, lekarz ratunkowy lub policja poinformuje odpowiedni oddział koronera.

W razie nieoczekiwanej lub podejrzanej śmierci powinieneś niezwłocznie skontaktować się z Policją, a następnie z naszym zakład pogrzebowym „Tony Clarke Funeral Directors” (telefon: 0191 5656055 albo 07453293583), aby dokonać wstępnych ustaleń dotyczących przygotowania zmarłego do pogrzebu, jak i samej uroczystości.

Prosimy o powiadomienie obecnego na miejscu zgonu policjanta, jeśli chciałbyś, aby nasza firma zajęła się transportem zmarłego z miejsca zgonu do kostnicy koronera.

Co zrobić, jeżeli zgon nastąpił poza domem lub za granicą?

Jeśli zgon nastąpił poza domem lub za granicą niezwłocznie skontaktuj się z naszym zakład pogrzebowym „Tony Clarke Funeral Directors” (telefon: 0191 5656055 albo 07453293583), aby zorganizować transport zmarłego do domu pogrzebowego lub sprowadzenie go do Wielkiej Brytanii, oraz aby dokonać wstępnych ustaleń dotyczących przygotowania zmarłego do pogrzebu, jak i samej uroczystości. Jeśli osoba zmarła poza Zjednoczonym Królestwem, zobacz sekcję dotyczącą międzynarodowego transportu zmarłych.

Jesteśmy do Państwa usług przez cala dobę, 7 dni w tygodniu. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 0191 5656055 albo 07453293583.

Zgłoszenie śmierci

W Anglii i Walii wymogiem prawnym jest zarejestrowanie śmierci w ciągu 5 dni. W tym celu należy umówić się na spotkanie w urzędzie stanu cywilnego (the register office), któremu podlega rejon, w którym nastąpił zgon. Prosimy zwrócić się do nas, jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zorganizowania spotkania w odpowiednim urzędzie stanu cywilnego lub jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące procesu rejestracji.

Kto może zarejestrować śmierć?

Śmierć może zostać zarejestrowana przez jedną z następujących osób:

• blisko żyjący krewny zmarłego, zwykle małżonek, dziecko lub rodzic

• osoba obecna w chwili śmierci

• mieszkaniec domu, w którym osoba zmarła

• mianowany urzędnik ze szpitala lub instytucji, której osoba była rezydentem lub pacjentem

• osoba, która dokonuje uzgodnień z dyrektorem pogrzebowym, zwykle wykonawca majątku

zmarłego

Większość zgonów jest rejestrowana przez bliskiego krewnego; urząd zezwala na rejestrację zgonu przez osoby niespokrewnione w przypadku, kiedy nie zgłosi się nikt z rodziny.

Jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji śmierci?

Wymagane są następujące dokumenty:

• Zaświadczenie lekarskie o przyczynie śmierci, podpisane przez lekarza zmarłego lub przez lekarza, który opiekował się zmarłym podczas ostatniej choroby.

• Jeśli to możliwe powinny także zostać przedstawione świadectwo urodzenia zmarłego, akt ślubu i karta medyczna NHS.

Wymagane informacje:

• Imię i nazwisko zmarłego

• Wszystkie imiona używane wcześniej, w tym nazwisko panieńskie

• Data, miasto i kraj urodzenia

• Ostatni adres zamieszkania

• Aktualny lub były zawód

• Imię i nazwisko, data urodzenia i zawód żyjącego małżonka lub partnera

• Szczegóły dotyczące emerytury i innych świadczeń socjalnych, których osoba otrzymywała

Jakie dokumenty zostaną wydane przez urząd stanu cywilnego (the register office)?

Jeśli nie jest prowadzone dochodzenie w sprawie zgonu oraz badanie pośmiertne urząd stanu

cywilnego jest zobowiązany wydać następujące dokumenty:

• poświadczoną kopię wpisu do rejestru zgonów ("The Death Certificate"). Dokument ten będzie

wymagany do obsługi spraw administracyjnych związanych z majątkiem zmarłego (kwestie

bankowe, ubezpieczenia na życie, etc.).

• certyfikat dla pochówku lub kremacji ("The Green Form"). Dokument ten upoważnia do tego aby

ciało zostało pochowane lub skremowane. Formularz ten należy przedłożyć dyrektorowi domu

pogrzebowego tak szybko jak to możliwe.

• zaświadczenie o rejestracji zgonu (formularz BD8). Jest ono wydawane na potrzeby urzędu

ubezpieczeń społecznych, jeżeli osoba otrzymywała emeryturę lub zasiłek.

W niektórych sytuacjach koroner wyda specjalne dokumenty zezwalające na pogrzeb lub kremację ciała. Prosimy zwrócić się do nas, jeżeli potrzebują Państwo pomocy w kwestiach administracyjnych i prawnych. Jesteśmy gotowi dokonać w Państwa imieniu wszystkich niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami.

 

Print Print | Sitemap
© Tony Clarke Funeral Directors - Articles